Kiểm soát chặt dự toán giá mua xe ô tô công

3 tuần 18 giờ trước

Thông tư số 62 được Bộ Tài chính ban hành ngày 22/6/2020 hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước có hiệu lực từ ngày 06/8/2020 yêu cầu KBNN kiểm soát đảm bảo không vượt dự toán chi tiết và giá mua xe ô tô

Viết bình luận

Tin liên quan