Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)