Lần đầu tiên ứng dụng thành công phẫu thuật nội soi cắt gan tại miền Trung

Lần đầu tiên ứng dụng thành công phẫu thuật nội soi cắt gan tại miền Trung