Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội