Lào Cai tổ chức Đại hội  điểm Đảng bộ huyện Bát Xát

2 tháng 3 tuần trước

Trong 3 ngày từ 19-21/5, tỉnh Lào Cai đã tổ chức đại hội điểm Đảng bộ huyện Bát Xát khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025 và rút kinh nghiệm cho cho công tác tổ chức Đại hội các đảng bộ còn lại tại địa phương cũng như chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16.

Viết bình luận

Tin liên quan