Lật xe khách giường nằm tại Hà Tĩnh khiến 5 người thương vong

Lật xe khách giường nằm tại Hà Tĩnh khiến 5 người thương vong
Lật xe khách giường nằm tại Hà Tĩnh khiến 5 người thương vong