Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2019

6 tháng 1 tuần trước
Đây là Lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi của người dân xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Các nghi thức diễn ra tại Lễ hội Tịch điền gồm: Rước trống, rước linh vị vua Lê Đại Hành từ chùa Long Đọi Sơn xuống chân núi và nhập với đoàn rước Thành Hoàng làng cùng tổ nghề trống Đọi Tam dưới chân núi Đọi đoàn rước tiến về khu ruộng mà trước đây vua Lê Đại Hành đã đi cày đầu năm, khuyến khích người dân trồng lúa, chăm lo nông nghiệp. Sau đó là lễ bái yết Thần nông cầu một năm mới mùa màng bội thu, nhân khang vật thịnh. Lễ hội Tịch điền đã được Nhà nước ghi danh “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” là lễ hội giàu tính nhân văn, ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, cầu cho năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người dân được ấm no, hạnh phúc đã trở nên quen thuộc. Phát biểu tại Lễ tịch điền, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Hà Nam cùng với các địa phương trong cả nước thi đua đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đổi mới tổ chức sản xuất, tăng hợp tác liên kết theo chuỗi với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp; gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Nam trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam năm 2018 cho 13 xã của tỉnh.

Viết bình luận

Tin liên quan