Libya: Đánh bom xe khiến ít nhất 37 người thương vong tại Benghazi

Libya: Đánh bom xe khiến ít nhất 37 người thương vong tại Benghazi
Libya: Đánh bom xe khiến ít nhất 37 người thương vong tại Benghazi
Libya: Đánh bom xe khiến ít nhất 37 người thương vong tại Benghazi