Lối đi nào cho cây mía xứ Cù Lao Dung

2 tháng 1 tuần trước

Cây mía trước đây được xem là cây cứu cánh cho nông dân xứ Cù Lao Dung nhờ hiệu quả kinh tế mà nó đem lại. Do vậy lúc cao điểm, diện tích cây mía ở đây lên trên 8.000 ha mỗi niên vụ. Thế nhưng hiện cây trồng này lại đang trở thành “gánh nặng” với đa phần người nông dân xứ Cù Lao.

Viết bình luận

Tin liên quan