Long An

1 tuần 4 ngày trước

Ngày 26/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trương Hòa Bình cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long