Một số hình ảnh về thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc

1 tháng 4 tuần trước