Một số hình ảnh về thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc

5 ngày 20 giờ trước