Mưa bão bất thường tại Pakistan, 18 người thiệt mạng do sét đánh

Mưa bão bất thường tại Pakistan, 18 người thiệt mạng do sét đánh
Mưa bão bất thường tại Pakistan, 18 người thiệt mạng do sét đánh