Mỹ chính thức thông báo rút khỏi Unesco

4 tháng 1 tuần trước