Mỹ chính thức thông báo rút khỏi Unesco

2 tháng 2 ngày trước