Mỹ chính thức thông báo rút khỏi Unesco

5 ngày 9 giờ trước