Mỹ: Cựu đại sứ tại Ukraine tham gia phiên điều trần luận tội Tổng thống Donald Trump

Mỹ: Cựu đại sứ tại Ukraine tham gia phiên điều trần luận tội Tổng thống Donald Trump
Mỹ: Cựu đại sứ tại Ukraine tham gia phiên điều trần luận tội Tổng thống Donald Trump