Mỹ: Nam sinh tình nghi là thủ phạm vụ xả súng trường học đã tử vong tại bệnh viện

Mỹ: Nam sinh tình nghi là thủ phạm vụ xả súng trường học đã tử vong tại bệnh viện
Mỹ: Nam sinh tình nghi là thủ phạm vụ xả súng trường học đã tử vong tại bệnh viện