Mỹ siết quy định thị thực với sinh viên nước ngoài

4 tuần 14 giờ trước

Sinh viên nước ngoài tại Mỹ sẽ không được phép ở lại, nếu trường đại học mà họ theo học chuyển hoàn toàn sang dạy trực tuyến.

Viết bình luận

Tin liên quan