Nam Định: Hàng nghìn héc ta lúa mùa chuẩn bị thu hoạch có nguy cơ mất trắng

5 ngày 9 giờ trước