Nam Định: Hàng nghìn héc ta lúa mùa chuẩn bị thu hoạch có nguy cơ mất trắng

4 tháng 1 tuần trước