Nâng cao chất lượng giáo viên, đáp ứng chương trình GDPT mới

2 tháng 3 ngày trước

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu được triển khai từ năm học 2020 – 2021, được đánh giá là có nhiều đổi mới về cơ cấu, thời lượng các môn học, giảm tải các tiết học, học sinh có thêm lựa chọn về môn học theo hướng phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân. Tại Hà Nam, để đảm bảo chương trình được thực hiện đúng thời gian và mục tiêu đề ra, công tác chuẩn bị các điều kiện, nhất là về đội ngũ giáo viên.

Viết bình luận

Tin liên quan