Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến cho học sinh

3 tháng 3 tuần trước

Trong thời gian học sinh cả nước nghỉ học nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An đã sớm triển khai thực hiện việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các cở sở giáo dục thường xuyên, giáo dục phổ thông. Việc học này, đã đem lại hiệu quả trong thời gian học sinh nghỉ học tại nhà.

Viết bình luận

Tin liên quan