Ngày 29 Tết, Thủ đô vắng vẻ, ga tàu đông đúc

1 tuần 4 ngày trước