Ngư dân mua chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng chỉ 3 triệu đồng

9 tháng 1 tuần trước

Viết bình luận

Tin liên quan