Ngư dân mua chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng chỉ 3 triệu đồng

6 tháng 2 ngày trước

Viết bình luận

Tin liên quan