Ngư dân trôi dạt trên biển 3 ngày đêm được cứu sống

2 months 6 ngày trước