Người dân chủ quan chưa di dời khỏi vùng lòng hồ Thủy điện Nậm Núa, Điện Biên

3 tháng 1 tuần trước