Người dân chủ quan chưa di dời khỏi vùng lòng hồ Thủy điện Nậm Núa, Điện Biên

1 tuần 5 ngày trước