Người dân Đồng Nai dùng đá cản đường ngăn xe né trạm thu phí

4 tháng 1 tuần trước