Người dân Đồng Nai dùng đá cản đường ngăn xe né trạm thu phí

2 months 1 tuần trước