Người dân Hà Tĩnh bảo vệ gia súc trước thời tiết giá rét

6 ngày 3 giờ trước