Người dân phát hiện 7 gói nghi ma túy đá trôi dạt vào bờ biển