Nhiều trường học tại Nghệ An học trực tuyến

4 tháng 2 tuần trước

 

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, cùng với cả nước thì học sinh nhiều bậc học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều được nghỉ học cho đến hết tháng 2/2020. Để đảm bảo cho học sinh không bị sao nhãng việc học và bị trống kiến thức trong thời gian nghỉ dài này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã kịp thời ứng dụng công nghệ 4.0, thực hiện việc dạy cũng như học trực tuyến cho học sinh.

Viết bình luận

Tin liên quan