Ninh Bình

1 tuần 1 ngày trước

Một số địa phương trên địa bản tỉnh Ninh Bình bắt đầu chi trả hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.