Olympic PyeongChang 2018: Thụy Điển giành Huy chương Vàng trượt tuyết băng đồng nước rút cổ điển nữ

Olympic PyeongChang 2018: Thụy Điển giành Huy chương Vàng trượt tuyết băng đồng nước rút cổ điển nữ