Phát hiện cơ sở tẩm hóa chất vào sầu riêng tại Gia Lai

5 tháng 1 tuần trước
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh tại thành phố  Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tiến hành nhúng khoảng 200 quả sầu riêng có tổng khối lượng hơn 300 kg.