Phát hiện thêm 1 vụ heo bị tiêm thuốc an thần tại thành phố Hồ Chí Minh

4 tháng 1 tuần trước