Phát hiện thêm 1 vụ heo bị tiêm thuốc an thần tại thành phố Hồ Chí Minh

2 tháng 2 ngày trước