Phát hiện thêm 1 vụ heo bị tiêm thuốc an thần tại thành phố Hồ Chí Minh

5 ngày 8 giờ trước