Phát hiện thêm 2 công trình xả nước thải ra môi trường biển

2 months 6 ngày trước