Phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

7 tháng 3 tuần trước

Chiều tối 21/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì Phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 8 tỉnh cho ý kiến về việc chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng quy định tại Điều 30 của dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi); cho ý kiến về công tác nhân sự.

Viết bình luận

Tin liên quan