Phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

3 tuần 5 ngày trước

Chiều 9/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng 10 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Viết bình luận

Tin liên quan