Quảng Bình: Bắt vụ vận chuyển hơn 40 kg pháo lậu

Quảng Bình: Bắt vụ vận chuyển hơn 40 kg pháo lậu