Quảng Bình bố trí công an chính quy làm công an xã

4 tháng 2 tuần trước

 

Qua 6 tháng triển khai quyết liệt, hiệu quả, của đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã”, đến nay 100% xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình đã có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Trong đợt này, Công an tỉnh Quảng Bình đã điều động 125 cán bộ, chiến sỹ công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 41 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Như vậy đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã bố trí 435 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đối với 130 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đạt tỷ lệ 100%./.

Viết bình luận

Tin liên quan