Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)

7 tháng 3 tuần trước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, ngày 21/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thông qua dự thảo Luật Thư viện và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đa số đại biểu đề nghị tiếp tục thực hiện như quy định hiện nay, như Phương án 2 của Chính phủ; Đại biểu cho rằng, việc quy định cơ quan trình luật xây dựng tờ trình và báo cáo trước Quốc hội là hoàn toàn đúng vai trò, còn nếu, quy định cơ quan trình luật vào vai chủ trì xây dựng và tiếp thu giải trình chỉnh lý luật rồi báo cáo trước Quốc hội việc tiếp thu, giải trình thì sẽ không đúng. Và, nếu thực hiện “đổi vai” này, sẽ là bước lùi trong hoạt động lập pháp. Các đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động xây dựng pháp luật luôn rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định chất lượng văn bản. Quy định của Luật hiện hành vẫn đang phát huy tác dụng nhưng công tác phối hợp trong quy trình xây dựng pháp luật cũng đã bộc lộ những bất cập, hạn chế; do đó, cần phải có sự đổi mới, cải tiến về quy trình, cách làm theo hướng hiệu quả, thực chất hơn Buổi chiều, Với 91,51% đại biểu tán thành, dự thảo Luật Thư viện đã được Quốc hội thông qua. Luật gồm 6 chương, 52 điều, quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ Việt Nam.

Thảo luận về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), tán thành với những vấn đề chung của dự thảo Luật, về các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, nội dung dự thảo Luật ở nhiều điểm còn chung chung, mang tính khẩu hiệu, định hướng và liệt kê các chính sách theo từng lĩnh vực, do đó dẫn đến chồng chéo, trùng lắp, mâu thuẫn. Các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát nội dung dự thảo Luật để đảm bảo tính khả thi của các chính sách, bảo đảm dự thảo đã quy định đầy đủ trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong việc xây dựng và tổ chức thực thi chính sách cho thanh niên. Cũng tại phiên làm việc chiều nay, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã tham gia giải trình, làm rõ thêm một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

 

Viết bình luận

Tin liên quan