Sạt lở núi nghiêm trọng tại Hòa Bình

2 tháng 6 giờ trước