Sạt lở núi nghiêm trọng tại Hòa Bình

6 ngày 4 giờ trước