Sầu riêng thiệt hại nặng do hạn mặn

2 tháng 2 tuần trước

Hạn, mặn kéo dài khiến nhiều diện tích trồng cây ăn trái của Bến Tre bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt là cây sầu riêng - loại cây trồng mẫn cảm với nước mặn. Trên địa bàn tỉnh Bến Tre có nhiều diện tích sầu riêng bị chết hoàn toàn, gây thiệt hại nặng về kinh tế của người dân.

Viết bình luận

Tin liên quan