Số hóa địa chỉ giao nhận hàng

1 tháng 1 tuần trước

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra mắt nền tảng địa chỉ bưu chính Vpostcode. Vpostcode sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và tăng cường tính cạnh tranh, thúc đẩy thương mại điện tử, kinh tế số, dịch vụ công trực tuyến và  quá trình chuyển đổi số.

Viết bình luận

Tin liên quan