Sơn La đảm bảo phòng dịch khi tiếp nhận lưu học sinh Lào

2 tháng 1 ngày trước

Do tác động của dịch COVID-19, gần 4 tháng nay, các lưu học sinh này đã nghỉ học về nước. Để tiếp nhận lưu học sinh trở lại, các trường Đại học, Cao đẳng tại Sơn La đã chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn, phòng chống dịch.

Viết bình luận

Tin liên quan