Tăng cường hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào)

4 ngày 5 giờ trước