Tăng cường hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào)

2 tháng 2 tuần trước