Tàu cá không đăng ký, đăng kiểm vẫn ra khơi

5 tháng 2 tuần trước

Viết bình luận