TBT Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên

6 tháng 3 tuần trước

"Học tập nhân cách và bản lĩnh kiên định, sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên"". Đây là chủ đề của cuộc tại hội thảo về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, diễn ra chiều ngày qua, do Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Viết bình luận

Tin liên quan