Thêm 300 m đê bao cồn Phú Đa ở Bến Tre bị vỡ

1 tuần 3 ngày trước