Thêm 300 m đê bao cồn Phú Đa ở Bến Tre bị vỡ

3 tháng 1 tuần trước