Thổ Nhĩ Kỳ thông báo quân đội nước này sắp vượt qua biên giới Syria

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo quân đội nước này sắp vượt qua biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo quân đội nước này sắp vượt qua biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo quân đội nước này sắp vượt qua biên giới Syria