Thời tiết lạnh giá, người trồng hoa vất vả chăm hoa phục vụ Tết