Thủ lĩnh nhóm phiến quân AQIS bị tiêu diệt

Thủ lĩnh nhóm phiến quân AQIS bị tiêu diệt