Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến và thị sát với 5 thành phố trực thuộc Trung ương