Tin giả làm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến tệ hại hơn